Tổng đài giá rẻ PABX

 Tổng đài PABX - Dịch vụ Tổng đài PABX

– Tích hợp sẵn hiển thị số gọi đến, hiển thị số nội bộ, hiển thị số khi chuyển máy
– Tích hợp sẵn lời chào gọi vào, thời gian ghi âm lời chào 60 giây, vừa lời chào vừa đổ chuông
– Hạn chế máy lẻ gọi đi, hạn chế thời gian gọi đi
– Đánh số máy lẻ tùy chọn, cho phép đánh 1 đến 4 số
– Múi giờ làm việc ngày đêm tự động
– Có Password (Account code) mới gọi đi được

3,550,000 VNĐ

3,900,000 VNĐ

Tổng đài giá rẻ PABX CS416

3,550,000 VNĐ

3,900,000 VNĐ

Tổng đài PABX CS416 - 4 đường vào bưu điện 16 máy lẻ nội bộ

- Tự động kết nối đường bưu điện với máy lẻ khi mất điện, đảm bảo kết nối mọi trường hợp
- Đổi số máy lẻ tùy chọn giải số từ 2 số đến 4 số (từ 10 đến 9999)

- Múi làm việc ngày đêm cho phép ban ngày phát lời chào ban đêm đổ chuông bảo vệ..
- Hiển thị số từ ngoài vào, hiển thị số khi chuyển máy và hiển thị số nội bộ
- Lời chào disa thời gian ghi âm lên tới 60 giây, cho phép ghi âm lên tới 4 câu chào

- Cho phép khi gọi vào vừa phát lời chào vừa đổ chuông máy lẻ bên trong
- Nhạc chờ tùy chọn khi giữ máy hoặc chuyển máy, hoặc chọn nhạc chờ từ ngoài

- Cấm máy lẻ gọi đi, chỉ được gọi nội hạt, nội bộ, hay chỉ gọi các số điện thoại chỉ định
- Hạn chế thời gian gọi đi cho từng máy lẻ
- Chức năng chặn số gọi đến

- Chức năng đàm thoại hội nghị 3 bên

 

2,350,000 VNĐ

2,500,000 VNĐ

Tổng đài giá rẻ PABX CS308

2,350,000 VNĐ

2,500,000 VNĐ

 Tổng đài Pabx CS308+ dung lượng 3 đường vào bưu điện 8 máy lẻ (Không mở rộng)

- Đổi số máy lẻ tùy chọn giải số từ 2 số đến 4 số (từ 10 đến 9999)
- Hiển thị số từ ngoài vào, hiển thị số khi chuyển máy và hiển thị số nội bộ
- Lời chào disa thời gian ghi âm lên tới 60 giây, cho phép ghi âm lên tới 4 câu chào
- Cho phép khi gọi vào vừa phát lời chào vừa đổ chuông máy lẻ bên trong
- Nhạc chờ tùy chọn khi giữ máy hoặc chuyển máy, hoặc chọn nhạc chờ từ ngoài
- Cấm máy lẻ gọi đi, chỉ được gọi nội hạt, nội bộ, hay chỉ gọi các số điện thoại chỉ định
- Hạn chế thời gian gọi đi cho từng máy lẻ
- Chức năng đàm thoại hội nghị 3 bên

 

1,800,000 VNĐ

2,200,000 VNĐ

Tổng đài giá rẻ PABX MS108

1,800,000 VNĐ

2,200,000 VNĐ

Tổng đài điện thoại PABX MS108 dung lượng 1 đường vào bưu điện 8 máy lẻ (Không mở rộng)

- Tự động kết nối đường bưu điện với máy lẻ khi mất điện, đảm bảo kết nối mọi trường hợp
- Hiển thị số từ ngoài vào, hiển thị số khi chuyển máy và hiển thị số nội bộ
- Lời chào disa thời gian ghi âm lên tới 20 giây,
- Nhạc chờ tùy chọn khi giữ máy hoặc chuyển máy, hoặc chọn nhạc chờ từ ngoài
- Cấm máy lẻ gọi đi, chỉ được gọi nội hạt, nội bộ, hay chỉ gọi các số điện thoại chỉ định
- Hạn chế thời gian gọi đi cho từng máy lẻ