Tổng đài Panasonic

Liên Hệ

Card tổng đài KX-TE82474

Liên Hệ

Card nâng cấp máy nhánh KX-TE82474

-  Card nâng cấp 08 máy nhánh dùng cho tổng đài KX-TES824.
-  Hàng chính hãng Panasonic.

Bảo hành: 15 Tháng

8,450,000 VNĐ

9,000,000 VNĐ

Tổng đài Panasonic KX-TES824 - 8 trung kế 24 máy nhánh

8,450,000 VNĐ

9,000,000 VNĐ

8,400,000 VNĐ

9,000,000 VNĐ

Tổng đài Panasonic KX-TES824 - 6 trung kế 24 máy nhánh

8,400,000 VNĐ

9,000,000 VNĐ

6,200,000 VNĐ

6,500,000 VNĐ

Tổng đài Panasonic KX-TES824 - 6 trung kế 16 máy nhánh

6,200,000 VNĐ

6,500,000 VNĐ

6,000,000 VNĐ

6,500,000 VNĐ

Tổng đài Panasonic KX-TES824 - 5 trung kế 16 máy nhánh

6,000,000 VNĐ

6,500,000 VNĐ

5,990,000 VNĐ

6,500,000 VNĐ

Tổng đài Panasonic KX-TES824 - 3 trung kế 16 máy nhánh

5,990,000 VNĐ

6,500,000 VNĐ

3,760,000 VNĐ

4,250,000 VNĐ

Tổng đài Panasonic KX-TES824 - 3 trung kế 8 máy nhánh

3,760,000 VNĐ

4,250,000 VNĐ