Download

PHẦN MỀM MÁY CHẤM CÔNG ROLAND JACK - TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY CHẤM CÔNG GÍA RẺ

1.1 Phần mềm máy chấm công MitaPro V2 + Hướng dẫn sử dụng MitaProV2

PHẦM MỀM TRÌNH CHIẾU KHÔNG DÂY CHO MÁY CHIẾU

1.1 Trinh chieu LAN Wireless May chieu Sony

2.1 Phần mềm trình chiếu không dây WPS Dongle 2
2.2 WPS2-Dongle-Brochure-ENG
2.3 WPS2-Dongle-Manual-ENG
2.4 WPS2-Donglemobishow_blackberry_manual_en
2.5 WPS2-Dongle_mobishow_android_manual_en
2.6 WPS2-Dongle_mobishow_iphone_manual_en

PHẦN MỀM XEM CAMERA VÀ ĐẦU GHI VANTECH

1.2 Xem dau ghi hinh VanTech VT-4200-8200S-16200S

1.2 Xem dau ghi hinh VanTech VT-X400

1.3 Xem dau ghi hinh VanTech VP-4500D1-8500D1-16500D1

1.4 Xem dau ghi hinh VanTech VT-4900-8900-16900 VT-4800S-4800SA-4800M-8800M-8800H-16800M-16800H-24800M-24800H-32800M-32800H

CAMERA VÀ ĐẦU GHI QUESTEK

1. Phần mềm CMS QTD-6600 Series (Quản lý 100 camera)
2. Phần mềm xem đầu ghi QTD-6600 Series
3. Phần mềm CMS QTD-6500 Series
4. CMS đầu ghi QTD-6204(Mới)
5. Firmware Đầu ghi 6304-6308
6. Firmware đầu ghi 6316
7. Phần mềm CMS QTD-6300 Series(cũ)
8. Phần mềm converter video 6300
9. Phần mềm CMS QTD-6300 Series (mới)
10. Activex đầu ghi 6604-6608
11. Phần mềm CMS QTX-6400 Series(mới)
12. Latest SDK 2012-1-12(6400 Series)
13. Firmware đầu ghi QTD-6604
14. Firmware đầu ghi QTD-6608
15. Firmware đầu ghi QTD-6616
16. Firmware đầu ghi QV-6716D
17. Phần mềm tạo tên miền .cctvdvr.com.tw
18. Phần mềm TeamViewer
19. Firmware đầu ghi 6204(28/12/2012)
20. Flash đầu ghi 6404
21. Flash đầu ghi 6408
22. ActiveX đầu ghi 6100 Series(cũ)
23. CMS 6200 mới
24. Flash 6404-HDMI
25. Flash 6408-HDMI
26. SuperCam trên Android
27. NVMS Phần mềm CMS IP HD + QTX-6400 + QTX-6400FHD 
28. Phần mềm CMS QTD-6100 v3(mới) 

 II. PHẦN MỀN CAMERA IP:

1. I-wizard – Phần mềm tìm & cấu hình IP55x, IP60x, (WINDOWS)
2. Iwizard – Phần mềm tìm & cấu hình IP55x, IP60x, (MAC OS)
3. IP Cam Tool – Phần mềm tìm IP QTC-905(w), QTC-906(w)
4. IP Cam Client – Quản lý nhiều camera IP QTC-905, QTC-906
5. Firmware QV-IP55x v2.06
6. Firmware QV-IP60x v2.06
7. Phần mềm CMS IP Camera QV-IP5x/IP60x/IP540x/ỊP570x (Cho firmware 2.06)
8. Phần mềm tìm IP Camera Megapixel
9. Phần mềm CMS IP Camera Megapixel
10. SDK của QTC-905(w) và QTC-906(w)
11. SDK (API) cua IP 5 Megapixel
12. Phần mềm tính toán góc cho ống kính
13. Phần mềm camera IP QTC-905/905W/906/906W(Mới-từ tháng 01/2013)

II. PHẦN MỀN CARD GHI HÌNH:

Xem dau ghi hinh Questek QTX-64XX

CAMERA VÀ ĐẦU GHI ​J-TECH

CAMERA VÀ ĐẦU GHI AVTECH

CAMERA VÀ ĐẦU GHI GLTECH

1.1 Software DVR GLP-404M-408M-416M
1. 2 Software DVR HD-4004H/4008H/4016H
1.3 Software DVR GL-1004D-1008D-1016D
1.4 Software DVR GL-1204WG
1.5Software DVR GLP-404A-408A
1.6 Software DVR GLP-404A-408A new
1.7 Software DVR GLP-404M-408M-416M
1.8 Software DVR GLP-4960H-8960H-6960H
1.9 Software DVR GLP-4960H-8960H-6960H new
1.10 Software DVR GLP-DH4100-DH8100

2.1 Software NVR GLP-4810NVR-8810NVR-16NVR
2.2 Software GLP-04/08/16/24/32NVR (NVSIP)
 
3.1 Software GLP-404B-408B
3.2 Software GLP-404B-408B new
3.4 Software GLP-360IP
3.5 Software GLP-668IP
3.6 Software GLP-999IP
3.7 Software GLP-999IP new
3.8 Software GLP-667IP-677IP
3.10 Software GLP-444IP-666IP
3.12 Software Update Time Camera GLP-009

4.1 Software Convert H.246 To AVI
4.2 Software Convert DAV To AVI
4.3 Software Teamviewer-5
4.4 Software ONVIF_Test_Tool_v11.12
4.5 Software WinRAR.3.93